Cuối tháng 3/2017  hầu như các dòng đầu ghi Dahua Modem HCVR- HS-S3/S2 và các modem dòng XCVR đều bị Hack user 888888, khiến cho tất cả các địa chỉ IP bị nhẩy về dạng IP Public, không thể theo dõi camera qua mạng được. Sau đây VNTIS sẽ Hướng dẫn Update Firmware cho đầu ghi hình Dahua. Vì thế nhằm… (0 comment)